10. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie

Datum akce:08.-10. 12. 2017
Pořadatel:Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP
Místo konání:OREA Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

Kontaktní informace:

více na webu akce

Web akce:

http://www.ssg.cz/cz/7-akce/68-10-konference-sekce-kolposkopie-a-cervikalni-patologie-cgps-cls-jep.html?karta=1

Popis akce:

8. 12. 2017 PÁTEK

9.00-16.00

PŘEDBĚŽNÝ ODBORNÝ PROGRAM NA TÉMA OVARIÁLNÍ NÁDORY - INCIDENCE , PREVENCE , DIAGNOSTIKA , LÉČBA

 • Incidence ZN ovarií
 • Histopatologie z pohledu nové patogeneze
 • UZ diagnostika v diferencionální diagnostice
 • Kontroverze nádorových markerů v diagnostice, monitorování léčby a follow up
 • Kdy vyšetřovat genetickou predispozici?
 • Kontroverze salpingektomie X sterilizace, máme změnit management?
 • Borderline ovarií - management
 • Ovariální karcinomy - management
 • Neepiteliální nádory ovarií od diagnostiky po management léčby

 

16.30

 • Valné shromáždění SS G ČR

 

9. 12. 2017 SOBOTA 9.00-16.00
10. 12. 2017 NEDĚLE 9.00-12.00

 • Prekancerózy a včasná stádia karcinomu cervixu, vagíny a vulvy, diagnostika a léčba
 • Prevence a screening v onkogynekologii
 • Onemocnění asociovaná s HPV
 • Kolposkopie

 

9. 12. 2017 SOBOTA

20.00 - 1.00

GALA VEČER
OREA HOTEL PYRAMIDA