38. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

Datum akce:06.-08. 10. 2017
Pořadatel:Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Místo konání:Brno

Kontaktní informace:

Organizační zajištění konference:

G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc
T: +420 724 277 964, +420 720 998 678
F: +420 585 234 444
E: info@g-agency.eu
www.g-agency.eu

Web akce:

http://www.cgps.cz/akce/2017/uz/

Popis akce:

PÁTEK 6. 10. 2017, 14.00 – 18.00
KURZ SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP
RŮSTOVÁ RESTRIKCE PLODU, PREEKLAMPSIE, PŘEDČASNÝ POROD
(screening, prevence, predikce, diagnostika a management)
- spolupráce ambulantního gynekologa a porodnice


Koordinátoři:
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA (Olomouc)
doc. MUDr. Ladislav Krofta, Ph.D. (Praha)
doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. (Hradec Králové)
MUDr. Radovan Vlk (Praha)
 
SOBOTA 7. 10. 2017, 9.00 – 17.00
CENA SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP
za nejlepší přihlášené aktivní sdělení bude vyhlášena a předána na začátku konference.

VÍCEČETNÉ TĚHOTENSTVÍ

SCREENING A DIAGNOSTIKA CHROMOSOMÁLNÍCH VROZENÝCH VAD PLODU
(invazivní vs. neinvazivní)


VOLNÁ SDĚLENÍ

„UMĚLÉ PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ“ na žádost pacientky v České republice
(hledisko LEGISLATIVNÍ a ORGANIZAČNÍ)


Koordinátoři:
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

„UPT“ nepřesahuje-li těhotenství 12 týdnů
farmakologickou metodou
chirurgickou metodou

„UPT“ po uplynutí 12 týdnů délky těhotenství - spolupráce gynekologa, klinického genetika, neonatologa a patologa
12. – 24. týden
po 24. týdnu

„UPT“ cizinkám
členky Evropské unie
mimo EU

Fetocida jednoho z plodů u vícečetného těhotenství (selektivní vs. neselektivní)

20.00 – 1.00 Společenský večer
 
NEDĚLE 8. 10. 2017, 9.00 – 12.00
GYNEKOLOGIE – ENDOMETRIÓZA

TĚHOTENSTVÍ S CÍSAŘSKÝM ŘEZEM V ANAMNÉZE

KLINICKÉ PROTOKOLY – RŮSTOVÁ RESTRIKCE PLODU, PREEKLAMPSIE, PŘEDČASNÝ POROD (screening, prevence, predikce, diagnostika, management)

Program kurzu a konference bude průběžně aktualizován na www.gynultrazvuk.cz, www.cgps.cz/akce.