49. konference gynekologie dětí a dospívajících

Datum akce:30. 03. 2017 - 01. 04. 2017
Pořadatel:Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS a Sekce gynekologie dětí a dospívajících SGPS
Místo konání: NH Hotel Olomouc

Kontaktní informace:

SEKRETARIÁT KONFERENCE

AMCA, spol. s r.o. 

Academic and Medical Conference Agency
Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2
tel.: +420 221 979 351, +420 731 496 060
e-mail: amca@amca.cz, www.amca.cz

Web akce:

http://www.detskagynekologie.amca.cz/

Popis akce:

ážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé a spolupracovníci dětské gynekologie,

je nám velkou radostí a ctí pozvat Vás na (předjubilejní) 49. konferenci dětské gynekologie, která se bude konat ve dnech 30. března až 1. dubna 2017 v Tereziánském dvoře v Hradci Králové.
Kongres organizuje Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP v tradiční spolupráci s partnerskými organizacemi – Sekcí gynekologie dětí a dospívajících SGPS a  Sekcí gynekologie dětí a dospívajících ČGPS. S organizační stránkou nám bude tradičně nápomocna firma AMCA.
Málo odborných medicínských konferencí má tak dlouhou tradici – 49 uskutečněných setkání dětských a dorostových gynekologů s významnou účastí kolegů především pediatrických oborů a v neposlední řadě i sestřiček – našich nejbližších každodenních spolupracovnic. Není pochyb, že dětská gynekologie má své pevné místo a tradici v české medicínské obci a že je velmi živou a aktivní komunitou, byť přes nepřízeň některých úřadů a organizací.
Hlavním odborným záměrem této konference bude ukázat náš obor v celé své šíři včetně spolupráce s kolegy hraničních oborů. Proto bychom rádi položili maximální důraz na kasuistiky z každodenní praxe. 
Naše konference nejsou jen o odborné práci, jsou i místem přátelského setkání a kulturních zážitků. Pro účastníky bude tradičně připraven i společenský program.

Vážení přátelé, jménem všech pořádajících organizací Vás zveme na 49. konferenci dětské gynekologie a budeme rádi, když se naší konference zúčastníte aktivní či pasivní formou. 

Se srdečným pozdravem

MUDr. Miroslav Havlín
víceprezident

doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG
prezident