61. doškolovací seminář SSG ČR

Datum akce:16.-17. 09. 2017
Pořadatel:SSG
Místo konání:OREA Hotel Devět Skal, Milovy

Kontaktní informace:

G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8
772 00 Olomouc
T: +420 724 277 964, +420 720 998 678, E: info@g-agency.eu

Web akce:

http://www.ssg.cz/cz/7-akce/67-61-doskolovaci-seminar-ssg-cr-a-sekce-ambulantnich-gynekologu-cgps-csl-jep-.html?karta=3

Popis akce:

sobota 16. 9. 2017

 

DOPOLEDNÍ BLOK 9.00—12.40

9.00—11.00 doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.
Peripartální sonografie. Jsme schopni selektovat rizikovou kategorii
rodiček ohrožených komplikacemi v 2. době porodní? Diskuse.


11.00—12.00 PharmDr. Kristýna Jungová, inspektor SÚKL, reg. pracoviště Brno
Požadavky na zacházení s léčivými přípravky u poskytovatelů
zdravotních služeb. Diskuse.


12.00—12.40 MSD symposium


12.40—14.00 Oběd

 

ODPOLEDNÍ BLOK 14.00—15.45


14.00—14.25 MUDr. Jana Alešová
Volba antikoncepčního přípravku podle preferencí uživatelky. Diskuse.


14.25—15.25 Zuzana Čepická Líbalová
Diferenciální diagnostika vulvovaginitid. Diskuse.


15.25—15.45 Otakar Mareš, Pojišťovna VZP
Pojištění odpovědnosti gynekologických praxí – kazuistiky. Diskuse.


20.00—24.00 Společenský večer v prostorách hotelu Devět Skal

 

neděle 17. 9. 2017

 

DOPOLEDNÍ BLOK 9.00—11.00

9.00—11.00 Jednání členů SS G ČR
Situace ve financování gynekologických ordinací.
Výsledky posledních jednání SSG ČR.