aktuality

Koronavirus a těhotenství

18.05.2020 - Aktuální odborné publikace více »

KOMPLEXNÍ PÉČE O TĚHOTNOU ŽENU

01.01.2020 - Organizace poskytování "Komplexní péče o těhotnou ženu" by měla být koncipována v rámci spolupráce registrujícího gynekologa, specializovaných zdravotnických pracovišť a porodnice a měla by být v souladu s nově publikovanými doporučenými postupy ČGPS ČLS JEP i aktuálně platnými úhradovými mechanismy. více »

Certifikovaný KURZ Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

17.11.2019 - Certifikovaný kurz ČGPS ČLS JEP "Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách" + "Prenatální péče o vícečetná těhotenství" se bude konat v Praze dne 14.2.2020. Tento kurz je určen zejména pro lékaře, kteří mají zájem o získání certifikátu pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415. více »

Seminář PERINATOLOGIE a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY věnovaný problematice fetálního růstu a postnatálním důsledkům fetálního programingu

17.11.2019 - Ústav pro péči o matku a dítě, Praha; 3. LF UK; Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ pořádají dne 16. -17. 1. 2020 více »

další aktuality

archiv aktualit »

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu


kalkulátor pro dataci těhotenství dle ET