aktuality

Seminář PERINATOLOGIE a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY věnovaný problematice fetálního růstu a placentárních patologií - “FETÁLNÍ RŮST"

24.11.2017 - ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ, 3. LF UK a KATEDRA GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ IPVZ pořádají dne 19.1.2018 Seminář PERINATOLOGIE a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY věnovaný problematice fetálního růstu a placentárních patologií “FETÁLNÍ RŮST". více »

Certifikovaný KURZ Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP - "Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách" + "Prenatální péče o vícečetná těhotenství"

17.11.2017 - Certifikovaný kurz ČGPS ČLS JEP "Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách" + "Prenatální péče o vícečetná těhotenství" se bude konat v Praze dne 8.12.2017. Tento kurz je určen zejména pro lékaře, kteří mají zájem o získání certifikátu pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415. více »

Seminář - "The preeclampsia screening in 1st, 2nd and 3rd trimester - PLGF + sFlt-1"

10.11.2017 - Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se společností LACOMED, spol. s r.o. pod záštitou pana doc. MUDr. Jaroslava Feyereisla, CSc. pořádají seminář s názvem " The preeclampsia screening in 1st, 2nd and 3rd trimester PLGF + sFlt-1", který se bude konat dne 6. 12. 2017 v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. více »

další aktuality

archiv aktualit »

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů