aktuality

Certifikovaný KURZ Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

25.03.2019 - Certifikovaný kurz ČGPS ČLS JEP "Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách" + "Prenatální péče o vícečetná těhotenství" se bude konat v Praze dne 7.6.2019. Tento kurz je určen zejména pro lékaře, kteří mají zájem o získání certifikátu pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415. více »

Doporučené postupy ČGPS ČLS JEP

15.03.2019 - Přehled aktuálně platných doporučených postupů ČGPS ČLS JEP v oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ schválených výborem ČGPS více »

Seminář - 120 let porodnice v Olomouci - Komplexní péče o těhotnou ženu - nové doporučené postupy ČGPS ČLS JEP - spolupráce registrujícího gynekologa a porodnice

02.02.2019 - Fakultní nemocnice Olomouc ve spolupráci se Sdružením soukromých gynekologů ČR pořádají dne 19. 3. 2019 více »

Seminář PERINATOLOGIE a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY věnovaný problematice fetálního růstu a postnatálním důsledkům fetálního programingu

01.01.2019 - Ústav pro péči o matku a dítě, Praha; 3. LF UK; Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ pořádají dne 18. 1. 2019 více »

další aktuality

archiv aktualit »

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů