Kalendář akcí 2019

19. 03. 2019
Olomouc Seminář - 120 let porodnice v Olomouci - Komplexní péče o těhotnou ženu - nové doporučené postupy ČGPS ČLS JEP - spolupráce registrujícího gynekologa a porodnice Fakultní nemocnice Olomouc, Sdružení soukromých gynekologů ČR
21. 03. 2019 - 25. 04. 2019
Ostrava, Plzeň, Praha, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Olomouc, Brno, České Budějovice Jarní roadshow SSG ČR Sdružení soukromých gynekologů ČR
23. 03. 2019
Hradec Králové 10. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP
26. 03. 2019 - 11. 06. 2019
Hradec Králové, Plzeň, České Budějovice, Teplice, Brno, Ostrava, Olomouc, Praha Malé doškolovací dny jaro 2019 Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
28.-30. 03. 2019
Žatec Severočeské sympozium gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou BOS. org s. r. o.
30. 03. 2019
Praha 66. kurz porodnické analgezie a anestezie Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví ČGPS ČLS JEP
30.-31. 03. 2019
Mikulov, hotel Galant 66. doškolovací seminář SSG ČR Sdružení soukromých gynekologů ČR
04.-06. 04. 2019
London 2nd World Congress on Maternal Fetal Neonatal Medicine FIGO
04.-06. 04. 2019
Hradec Králové 51. konference gynekologie dětí a dospívajících Sekce gynekologie dětí a dospívajících SGPS SLS, Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP
11.-13. 04. 2019
Valeč u Hrotovic 36. celostátní konference PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP
18.-19. 04. 2019
Leuven, Belgium 4th International IOTA Congress on diagnosis and management of gynecological tumors IOTA Group
08.-11. 05. 2019
UK, London, BMA House Expert Pregnancy Imaging - ISUOG Approved Course ISUOG
20.-23. 06. 2019
INCHEBA Expo, Bratislava VI. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP
25.-29. 06. 2019
Alicante, Spain 18th World Congress in Fetal Medicine The Fetal Medicine Foundation
27.-29. 09. 2019
Hotel Voroněž, Brno 40. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP Sekce ultrazvukové diagnostiky ČPGS ČLS JEP
03.-05. 10. 2019
Olomouc 28. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP
12.-16. 10. 2019
Berlin, Germany 29th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
24.-26. 10. 2019
Barcelona, Spain 20th World Congress on in Vitro Fertilization International Society for In Vitro Fertilization
08. 11. 2019
Olomouc 11. moravská konference FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY LF a FZV Univerzity Palackého v Olomouci
28.-30. 11. 2019
Hong Kong, China Twins 2019 MCA Scientific Events
07.-08. 12. 2019
London FMF Advances Course The Fetal Medicine Foundation