Kalendář akcí 2017

30. 11. 2017 - 02. 12. 2017
Clarion Congress Hotel, České Budějovice 7. konference nemocničních gynekologů a porodníků SNGP
04. 12. 2017
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF Kurz – Multidisciplinární spolupráce při zjištění vrozené vývojové vady u plodu a novorozence Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ
06. 12. 2017
Ústav pro péči o matku a dítě Praha Seminář "The preeclampsia screening in 1st, 2nd and 3rd trimester PLGF + sFlt-1" Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se společností LACOMED, spol. s r.o. pod záštitou pana doc. MUDr. Jaroslava Feyereisla, CSc.
06.-07. 12. 2017
Praha 26. ročník konference Praktická urogynekologie ČGPS ČLS JEP
07.-08. 12. 2017
Praha 28. kongres ČLS JEP ČLS JEP
08. 12. 2017
Ústav pro péči o matku a dítě Podolské nábřeží 157/36 147 00 Praha 4 – Podolí II. patro, posluchárna CERTIFIKOVANÝ KURZ ČGPS ČLS JEP „Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách“ „Prenatální péče o vícečetná těhotenství“ Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
08.-10. 12. 2017
OREA Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6 10. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP
09. 12. 2017
Nová budova Národního muzea v Praze AORA 2017 - ACADEMY OF OBSTETRIC REGIONAL ANALGESIA AND ANAESTHESIA Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při ČGPS ČLS JEP, Gynekologicko–porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Česká společnost porodních asistentek