Kaprasův den 2018

Datum akce:14. 02. 2018
Pořadatel:Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP
Místo konání:Velká posluchárna Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2

Kontaktní informace:

viz online formulář

Web akce:

https://www.slg.cz/2017/kaprasuv-den-2018-druhe-oznameni

Popis akce:

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat 14. února 2018 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2 pod záštitou děkana 1. LF UK.

Přihlášení k aktivní i pasivní účasti je stejně jako minulý rok možné pouze prostřednictvím online formuláře.