Doc. MUDr. Jaromír Mašata CSc.

Gyn.por.klinika -1.LF UK a VFN
U nemocnice 2
Praha 28, 128 00Doc. MUDr. Jaromír Mašata CSc.

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů