MUDr. Petr Lošan

Genetika Plzeň s.r.o.
Parková 11
Plzeň, 326 00
603 174 793


Telefon: 377 241 529, 377 243 383
Mobil: 603 174 793

Prenatální diagnostika

 • screening I. trimestru – kombinovaný test
 • integrovaný screening
 • běžná ultrazvuková vyšetření během těhotenství
 • superkonziliární ultrazvuková vyšetření u těhotných se zvýšeným rizikem pro plod
 • v případě zvýšeného rizika pro plod ( pozitivní screening , věk rodičů, rodinná zátěž atd. ) odběr choriových klků v I. trimestru nebo amniocentéza ve II. trimestru, v obou případech poskytujeme zrychlený výsledek nejčastějších vad do 24 hod
 • 3D/4D ultrazvukové zobrazení plodu - možnost snímků či DVD ( na přání rodičů za přímou úhradu )

Komplexní genetické poradenství

 • páry s poruchami plodnosti
 • vyšetření u rodin s dědičnými chorobami před plánovaným těhotenstvím či v těhotenství
 • vyšetření u rodin s dědičnými nádorovými onemocněními
 • vyšetření dětí při podezření na dědičná onemocnění či syndromy
 • vyšetření predispozic ke vzniku tromboembolické nemoci
MUDr. Petr Lošan

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů