doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah Ph.D.

Fakultní nemocnice Olomouc - Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny
I. P. Pavlova 6
Olomouc, 775 20
585-414906

přednostka ústavu lékařské genetiky
http://ulgrs.upol.cz/portal/

doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah Ph.D.

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů