MUDr. Tomáš Pichlík

Gynekologicko-porodnická klinika 2 LF UK a FN v Motole

,
732229550
tom.pichlik@gmail.com
sekundární lékař

MUDr. Tomáš Pichlík

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů