prof. MUDr. Martin Procházka Ph.D.

Ústav lékařské genetiky FN a LF UP Olomouc
I.P. Pavlova 6
Olomouc, 779 00

martin.prochazka@fnol.cz
přednosta

Funkce

člen výboru - pověřený člen výboru ČGPS
prof. MUDr. Martin Procházka Ph.D.

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů