doc. MUDr. Daniela Fischerová Ph.D.

Gyn.por.klinika 1.LF UK a VFN
U nemocnice 2
Praha 28, 128 00Funkce

člen výboru
doc. MUDr.  Daniela Fischerová Ph.D.

kalkulátor pro dataci
těhotenství dle CRL


Jméno je nepovinný údaj. Zadané údaje nejsou nikde archivovány, slouží pouze pro vygenerování PDF.

výpočet aktuální délky trvání těhotenství
dle termínu porodu

Aktuální délka trvání těhotenství:
23 týdnů + 7 dnů