Seminář PERINATOLOGIE a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY věnovaný problematice fetálního růstu a placentárních patologií - “FETÁLNÍ RŮST

Datum akce:19. 01. 2018
Pořadatel:ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ, PRAHA, 3. LF UK, KATEDRA GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ IPVZ
Místo konání:Ústav pro péči o matku a dítě Praha

Kontaktní informace:

Registrace:               Mgr. Pavlína Malá

                                   E-mail: pavlina.mala@upmd.eu

 

Popis akce:

 

PROGRAM

 

8:45          zahájení semináře

 

9:00 - 11:00

Blok 1: Placenta

 

Vliv konverze spirálních arterií na uteroplacentární cirkulaci

MUDr. Sabina Ondrová

(20 min)

 

Klasifikace placentárních změň u plodů s časnou a pozdní formou fetální růstové restrikce

Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.

(20 min)

 

Abnormálně invazivní placenta - diagnostika MRI vs. SONOGRAFIE?

MUDr. Petra Hanulíková, MUDr. Martina Švecová

(20 min)

 

Placentární micro RNA v mateřské cirkulaci u těhotenství s komplikací

Prof. MUDr. Ilona Hromadníková, PhD.

(20 min)

 

 

11:00        přestávka na kávu

 

 

11:30 - 13:30

Blok 2: Poruchy fetálního růstu   

 

Fetální Růstová Restrikce a neonatální morbidita

Prof. MUDr. Zbyněk Straňák, PhD.

(20 min)

 

Růstové standardy v neonatologii

MUDr. Jáchym Kučera

(20 min)

 

Růstové standardy ve fetální medicíně

Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

(20 min)

 

 

Časná forma Fetální Růstové Restrikce - vyšetření a management

MUDr. Jiří Vojtěch

(20 min)

 

Pozdní forma Fetální Růstové Restrikce - vyšetření a management

MUDr. Lubomír Hašlík

(20 min)

 

Jak snížit mrtvorozenost u dvojčat

MUDr. Radovan Pock

(20 min)

 

 

13:30        oběd

 

 

14:00 – 16:00

Blok 3: Klinické konsekvence abnormálně invazivní placenty

 

Klinické rizikové faktory pro vznik těhotenství s abnormálně invazivní placentou

MUDr. Petr Křepelka, PhD.

(20 min)

 

Technika císařského řezu u těhotenství s abnormálně invazivní placentou

Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

(20 min)

 

Management a výsledky těhotenství s abnormálně invazivní placentou: kohortová studie

Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA

(20 min)

 

Je potřeba center excelence pro těhotenství s abnormálně invazivní placentou?

Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

(20 min)

 

 

16:00        ukončení semináře

 

Termín konání:        19. 1. 2018

 

Místo konání:          Ústav pro péči o matku a dítě

                       Podolské nábřeží 157/36

                                   147 00 Praha 4 – Podolí

                                   II. patro, posluchárna

 

Registrace:               Mgr. Pavlína Malá

                                   E-mail: pavlina.mala@upmd.eu

 

Cena kurzu:              900,- Kč 

registrační poplatek je včetně 21 % DPH

číslo účtu: 20001-42238041/0710
           variabilní symbol: 311

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka.
 

Platba fakturou:     jméno příjemce faktury

                                   adresa příjemce faktury   

                                   IČO popř. DIČ   

                                   číslo bankovního spojení  

 

V případě, že požadujete vystavení faktury, sdělte tuto skutečnost

na e-mail  pavlina.mala@upmd.eu nebo blanka.jedlickova@upmd.eu

 


Soubor typu PDFseminar-praha-19-1-2018-program-pdf.pdfstáhnout
(65,5 kB)