Sympozium FETÁLNÍ MEDICÍNA

Datum akce:05. 09. 2016
Pořadatel:Porodnicko-gynekologická klinika, FN a LF UP, Olomouc, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
Místo konání:Žižkovská věž, Mahlerovy sady 1, Praha 3

Kontaktní informace:

PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI:

V případě zájmu svou přihlášku vyplňte na adrese WWW.LKCR.CZ – sekce vzdělávání, kurzy ČLK,

číslo kurzu je xx/16

Své evidenční číslo (EČ) najdete vpravo v seznamu registrovaných lékařů.

 

Popis akce:

1. část

předsedající: doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D. (Porodnicko-gynekologická klinika, FN a LF UP, Olomouc přednosta: prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.)

14.30–15.30 Registrace účastníků

15.30–15.55 MUDr. Veronika Durdová Management těhotenství s rizikem rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence*

15.55–16.20 MUDr. Tereza Kratochvílová Klinický význam neinvazivního stanovení RHD, RHCE a KEL genotypu plodu*

16.20–16.55 MUDr. Petra Strašilová Infekce parvovirem B19 v těhotenství*

16.55–17.15 coffee break

 

2. část

předsedající: doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. (Ústav pro péči o matku a dítě, Praha ředitel: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.)

17.25–17.50 MUDr. Lubomír Hašlík Management restrikce růstu plodu ve světle nových poznatků*

17.50–18.15 MUDr. Jiří Vojtěch Vývojové vady centrálního nervového systému – ultrazvuková diagnostika*

18.15–18.40 doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. Výsledky intrauterinních intervencí komplikací monochoriálních dvojčat – výsledky v ÚPMD od roku 2012

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 350 Kč

Číslo účtu: 19–1083620217/0100;

variabilní symbol: xx16 (číslo kurzu).

Útržek složenky, kopii výpisu z bankovního účtu nebo příkaz k úhradě prostřednictvím e-bankingu je nutné předložit při registraci.

Bližší informace obdržíte 10 dnů před konáním akce.

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.

Akce je evidována v centrálním registru ČLK a je ohodnocena 6 kredity.


Soubor typu PDFfetalni-medicina-sympozium-2016-09-05-program.pdfstáhnout
(763 kB)