V. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP

Datum akce:21. 10. 2017
Pořadatel:Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP
Místo konání:Kongresové centrum Floret, Průhonice

Kontaktní informace:

Přihlášku k účasti zasílejte v písemné podobě na adresu:
G-AGENCY s.r.o.
Horní náměstí 285/8, 772 00 Olomouc
T:+420 720 998 678, +420 724 277 964
F: +420 585 234 499
E: info@g-agency.eu
www.g-agency.eu

Web akce:

http://www.ssg.cz/cz/7-akce/69-v-konference-sekce-gynekologicke-sexuologie-cgps-cls-jep.html?karta=3

Popis akce:

8.00-9.00
Registrace


9.00-9.05
Zlatko Pastor: Zahájení konference, novinky z naší společnosti


9.05-9.20
Pavel Turčan: Celosvětový sexuologický kongres v Praze - WAS 2017

pří

Blok A

9.20-9.50
Daniela Kovářová: Právní záludnosti v sexu a partnerských vztazích


9.50-10.10
Kateřina Klapilová: Kolik je mezi námi deviantů?


10.10-10.30
Pavel Stopka: Sexualita v živočišné říši


10.30-10.50
Iva Příhodová: Masturbace v časném dětství a její diferenciální diagnostika


10.50-11.05
Diskuze


11.05-11.30
Přestávka

 

Blok B

11.30-11.50
Zlatko Pastor: Trendy ve výzkumu ženské sexuality


11.50-12.10
Hana Konečná: Kam se řítí asistovaná reprodukce...?


12.10-12.30
Ludmila Čírtková: Co (ne)víme o forenzní psychologii


12.30-12.50
Luděk Fiala: Ženská sexualita a endometrióza


12.50-13.00
Diskuze


13.00-14.00
Oběd

 

Blok C

14.00-14.30
Tomáš a Adam Doležalovi: Debata o sexu a právu


14.30-14.50
Ondřej Trojan: Možnosti sexodiagnostiky, teorie a realita


14.50-15.10
Lucie Krejčová: Pornografie


15.10-15.25
Diskuze


15.25-15.40
Přestávka

 

Blok D

15.40-16.00
Libor Zámečník: Novinky a „drby" v české a světové sexuologii


16.00-16.20
Petr Weiss: Zvláštnosti lidské sexuality


16.20-16.40
Vanda Lukáčová: Bimbo barbie - extremní feminizace


16.40-17.00
Eva Šteflová: Gynekologická sexuologie v obrazech


17.00-17.15
Závěr konference, diskuze