VI. konference Sekce gynekologické sexuologie - interdisciplinární spolupráce v sexuální medicíně

Datum akce:20. 10. 2018
Pořadatel:ČGPS ČLS JEP
Místo konání:Kongresové centrum Floret Průhonice

Web akce:

http://www.ssg.cz/cz/7-akce/76-vi-konference-sekce-gynekologicke-sexuologie-interdisciplinarni-spoluprace-v-sexualni-medicine.html

Popis akce:

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

 

rádi bychom Vás jménem Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP, Sexuologické společnosti ČLS JEP, Sdružení soukromých gynekologů ČR

a Sdružení praktických lékařů ČR pozvali k účasti na VI. KONFERENCI SEKCE GYNEKOLOGICKÉ SEXUOLOGIE ČGPS ČLS JEP.

 

 

Akce proběhne v Kongresovém centru Floret v Průhonicích dne 20. 10. 2018. Veškeré informace včetně odborného  programu naleznete zde.

Na Vaši účast se těší.

 

MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.

Předseda sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP