Workshop pro porodníky a patology „Zánět v plodové vodě a v placentě“

Datum akce:11. 02. 2016
Pořadatel:Gyn.por.klinika FN Hradec Králové a LF UK Hradec Králové ve spolupráci s firmou S&T Plus
Místo konání:Fakultní nemocnice Hradec Králové Posluchárna Porodnické a gynekologické kliniky, Posluchárna Fingerlandova ústavu patologie - Hradec Králové

Kontaktní informace:

Závazné přihlášky: emailem na marian.kacerovsky@gmail.com 

Popis akce:

Workshop je pořádán ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnicí Hradec Králové pod záštitou: děkana Lékařské fakulty prof. MUDr. RNDr. Miroslava Červinky, CSc. ředitele Fakultní nemocnice prof. MUDr. Romana Prymuly, Ph.D., CSc.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Akce je honorována 6 kredity.

POZVÁNKA

Přednášející: Doc. MUDr. Marian Kacerovský, PhD

                      MUDr. Ivana Musilová, PhD

                      MUDr. Helena Hornychová, PhD

Místo: Fakultní nemocnice Hradec Králové Posluchárna Porodnické a gynekologické kliniky (zahájení workshopu a perinatologická část) Posluchárna Fingerlandova ústavu patologie (patologická část) Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Datum: 11. února 2016

Dopolední teoretický blok 8:45 – 11:45

Odpolední praktický blok 12:45 – 14:45

Témata: Intraamniální zánět a infekce - invazivní/neinvazivní detekce

              Histopatologické vyšetření placenty

              Praktický nácvik amniocentézy u oligohydramnia,

              nácvik CVS

Cena: 500 Kč (platba na místě v den konání)

Závazné přihlášky: emailem na marian.kacerovsky@gmail.com

Počet účastníků: maximálně 30 (15 perinatologů a 15 patologů)

Organizátor: S&T Plus, Novodvorská 994, Praha 4 Tel.: +420 239 047 515,

Odborný garant: Doc. MUDr. Marian Kacerovský, PhD Porodnická a gynekologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové

 

 

PROGRAM

8:45 – 9:00 Zahájení workshopu, představení, úvod Teoretická část workshopu

9:00 – 9:45 PERINATOLOG Patofyziologie intraamniálního zánětu a infekce

                   PATOLOG Makropopis placenty

9:45 – 10:30 PERINATOLOG Invazivní diagnostika intraamniálního zánětu a infekce

                     PATOLOG Zánětlivé změny placenty (chorioamnionitida, vilitida, ..)

10:30 – 11:00 přestávka, káva, občerstvení

11:00 – 11:45 PERINATOLOG Neinvazivní diagnostika intraamniálního zánětu a infekce

                       PATOLOG Cirkulační poruchy (preeklampsie IUGR, fetální vaskulopathie)

11:45 – 12:45 společný oběd formou rautu

Praktická část workshopu

12:45 – 14:45 PERINATOLOG „hands on training“ (5x tkáňový model + 5× ultrazvuk Philips)

a) transabdominální odběr plodové vody v případech těžkého oligohydramnia

b) biopsie choriových klků transabdominálním přístupem

PATOLOG kazuistiky u mikroskopu