Kalendář akcí 2021

14.-15. 06. 2021
FULLY VIRTUAL The 9th International Workshop on Ultrasound in Gynecologic Oncology Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
25. 06. 2021
Ústav pro péči o matku a dítě Podolské nábřeží 157/36 147 00 Praha 4 – Podolí CERTIFIKOVANÝ KURZ ČGPS ČLS JEP - „Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách“ + „Prenatální péče o vícečetná těhotenství“ Sekce ultrazvukové diagnostiky ČPGS ČLS JEP