Seminář PERINATOLOGIE a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY věnovaný problematice fetálního růstu a postnatálním důsledkům fetálního programingu

Datum akce:16.-17. 01. 2020
Pořadatel:Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
Místo konání:Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Popis akce:

PROGRAM kurzu


ČTVRTEK 16. 1. 2020


8:45 – zahájení kurzu


9:00-12:00 – KURZ 1. část

Koordinátor: Ladislav Krofta
Přednášející: Lubomír Hašlík, Jiří Vojtěch, Petra Hanulíková, Radovan Pock

Invazivní výkony prenatální diagnostiky (CVS, AMC, KDC)
•    teorie
•    praxe (nácvik na trenažéru)


12:00-13:00 - oběd


13:00-16:00 – KURZ 2. část

Koordinátor: Ladislav Krofta
Přednášející: Ladislav Krofta, Lubomír Hašlík, Petra Hanulíková, Radovan Pock,

Peripartální ultrazvukové vyšetření
•    I. doba porodní (význam postavení plodu)
•    II. doba porodní (asynklitismy, deflexní polohy, stanovení strategie vaginální extrakční techniky)
         o    teorie
         o    praxe (nácvik na trenažéru)
•    III. doba porodní (poruchy odlučování lůžka, hypotonie/atonie děložní, manuální/instrumentální revize dutiny děložní)
•    IV. doba porodní (lokalizace paravaginálního hematomu)


16:00 – ukončení kurzu

PROGRAM semináře


PÁTEK 17. 1. 2020


9:00 – zahájení semináře


Professor Torvid Kiserud

Fetal Circulation
(Fetální cirkulace)
(45 min)

Diskuse
(20 min)

10:30 – přestávka na kávu


Professor Francesc Figueras

Prediction and prevention of preeclampsia
(Predikce a prevence preeklampsie)
(20 min)

FGR in the second trimester
(Růstová restrikce plodu ve II. trimestru)
(20 min)

Ultrasound biometry and Doppller in predicting stillbirth and neonatal morbidity
(Využití biometrických a dopplerovských parametrů pro predikci mrtvorozenosti a neonatální morbidity)
(20 min)

Diskuse
(20 min)

12:00-13:00 – oběd


13:00-15:00

Výsledky doktorandského studia Ph.D. studentů ÚPMD


Alexandra Dudová
Podíl změn mateřské cirkulace na vzniku těhotenských komplikací
(15 minut)

Sabina Ondrová
Biochemické markery přetížení mateřské cirkulace u těhotenství s komplikací
(15 minut)

Jiří Vojtěch
Angiogenní markery u těhotenství s preeklampsií a růstovou restrikcí plodu
(15 minut)

Lubomír Hašlík
Kontroverze u sledování monochoriálních dvojčat
(15 minut)

Radovan Pock
Růstová restrikce plodu u monochoriálních dvojčat
(15 minut)

Julie Žalmanová
Hodnocení psychomotorického vývoje u dětí s kompromitovaným průběhem těhotenství
(15 minut)

Diskuse
(30 min)


15:00 – ukončení semináře

 

Termín konání:    16. -17. 1. 2020

Místo konání:     Ústav pro péči o matku a dítě
                           Podolské nábřeží 157/36
                          147 00 Praha 4 – Podolí
                           II. patro, posluchárna

Zahájení:        čtvrtek 16. 1. - 9:00 hodin

Ukončení:       pátek 17. 1. - 12:00 hodin

Registrace:     Mgr. Pavlína Malá
                       E-mail: pavlina.mala@upmd.eu

Cena:             0,- Kč:-)

 


Soubor typu PDFPROGRAMstáhnout
(88 kB)