XXXVIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny

Zpět na kalendář
Termín konání
20.-22. 04. 2023
Místo konání
Nová budova Národního muzea Vinohradská 52/1 110 00 Praha
Pořadatel
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP

DŮLEŽITÁ DATA
17. 1. 2023 ...................... Otevření registrace a sběru abstraktů pro aktivní účast
17. 1. 2023 ...................... Uveřejnění předběžného programu konference 
28. 2. 2023 ...................... Uzavření registrace pro aktivní účast
28. 2. 2023 ...................... Ukončení slevy za včasnou registraci
3. 3. 2023......................... Oznámení o zařazení či nezařazení abstraktů autorů mladších 
35 let do kategorie
„Nejlepší sdělení mladých perinatologů“
10. 3. 2023 ...................... Oznámení o zařazení či nezařazení abstraktů do kategorie
„Volná sdělení“
10. 3. 2023 ...................... Uveřejnění finálního programu konference
20. – 22. 4. 2023............ XXXVIII. Celostátní konference Sekce perinatologie 
a fetomaternální medicíny – Štemberovy dny

Betaverze