Přihláška za člena

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS)

Sekce ultrazvukové diagnostiky (SUD)

 

POSTUP

1) Přihlášení na webu ČLS JEP online

Registrace pro nové členy

Papírová forma přihlášky už není možná.

Přihlášení pro členy

Zde je nutné pro první přihlášení kliknout na žádost o heslo a vyplnit email a evidenční číslo člena, po vyplnění bude na email zaslán odkaz pro nastavení hesla.

Profil člena

Člen zde má přehled o společnostech, sekcích a spolcích ve kterých je evidován.

Je zde rovněž přehled poplatků, jestli má vše uhrazeno, v případě, že nemá – je možné načíst QR kód. Po uhrazení poplatků, možnost stáhnout doklad o zaplacení.

Může si z Profilu člena rozšířit, zažádat o členství ve společnosti, sekci, spolku. Aktualizovat své osobní údaje.

2) Informace o databázi členů SUD / ČGPS / ČLS JEP posyktuje Centrální evidence členů ČLS JEP.

 

ODKAZY

Přihlášení do ČLS JEP

Registrace pro nové členy

Přihlášení pro členy

Centrální evidence členů ČLS JEP

Betaverze