Přihláška za člena

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS)

Sekce ultrazvukové diagnostiky (SUD)

 

POSTUP

1) Na webu ČLS JEP vyplnit elektronickou přihlášku dle osobního zájmu (ONLINE REGISTRACE).

2) ČSL JEP odešle přihlášku doporučenou poštou vědeckému sekretáři ČGPS.

3) Zaslané přihlášky jsou projednány na výboru ČGPS.

4) Je-li zájemce na výboru ČGPS přijat, je vědeckým sekretářem potvrzená přihláška odeslána zpět ČLS JEP k oficiálnímu zápisu do databáze a k následným krokům (platba členských příspěvků).

5) Informace o databázi členů SUD / ČGPS / ČLS JEP posyktuje Centrální evidence členů ČLS JEP.

 

ODKAZY

Přihláška do ČLS JEP - INFORMACE

Přihláška do ČLS JEP - ONLINE REGISTRACE

Centrální evidence členů ČLS JEP

Betaverze