Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče

07. 11. 2011

Podmínky k získání certifikátu pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 „Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče“; Povinný obsah písemného zhodnocení ultrazvukových vyšetření v průběhu prenatální péče.

V souladu s vyhláškou č. 397/2010 Sb. Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP vydala:

  • dne 16. 9. 2011 podmínky k získání CERTIFIKÁTU pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63415 „Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče“ (viz příloha), podmínky k získání certifikátu i registr držitelů certifikátu budou k dispozici na webovém portálu Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP (www.GynUltrazvuk.cz) a budou "on-line" přístupné pro lékaře i zdravotní pojišťovny, současně budou publikovány v časopise Česká gynekologie,
  • doporučila povinný obsah písemného zhodnocení ultrazvukových vyšetření v průběhu prenatální péče, při vykazování zdravotních výkonů 63417, 63411 a 63413 (viz příloha).
Betaverze