Certifikát pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63423 “Superkonziliární ultrazvukové vyšetření onkogynekologické”

CERTIFIKÁT ČGSP ČLS JEP je podmínkou odborné způsobilosti nositele zdravotního výkonu.


Registr držitelů certifikátu

1.

prof., MUDr. Daniela Fischerová Ph.D.

platnost do: 14. 09. 2026
pdf
Betaverze