Certifikát pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63423 “Superkonziliární ultrazvukové vyšetření onkogynekologické”

CERTIFIKÁT ČGSP ČLS JEP je podmínkou odborné způsobilosti nositele zdravotního výkonu.


Registr držitelů certifikátu

Betaverze