Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách Prenatální péče o vícečetná těhotenství

 • jednotná cena kurzu 2.500,- Kč
 • standardní struktura kurzu (jednodenní)
  • dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (3 x 45 minut) 
   (patofyziologie, fetální anémie, růstová restrikce plodu)
  • prenatální péče o vícečetná těhotenství (45 minut)
  • "live scan"
 • zodpovědné osoby: 
  • prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
  • prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA
Termíny konání viz „Kalendář akcí“ na www.gynultrazvuk.cz.
 
Pokud jste absolvovali některý z níže uvedených kurzů, a budete mít zájem o vystavení „CERTIFIKÁTU o absolvování Certifikovaného kurzu ČGPS ČLS JEP“, tak Vás prosíme o zaregistrování na webovém portálu Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP www.gynultrazvuk.cz
 

Pokud tak učiníte lze vaši žádost administrovat přímo v „Uživatelském účtu“ (viz „Uživatelský účet – Kurzy – Žádost o certifikát“ na www.gynultrazvuk.cz).

Vaše jméno bude následně uveřejněno v seznamu absolventů kurzu a „CERTIFIKÁT o absolvování Certifikovaného kurzu ČGPS ČLS JEP“ zde bude volně ke stažení ve formátu PDF.
 
 

REGISTR konaných KURZŮ a Certifikáty pro účastníky

Kurz 001 dne 24. 02. 2012 Olomouc

 • prof. MUDr. Ladislav Krofta CSc., MBA (pdf)
 • prof. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D., MHA (pdf)
 • MUDr. Peter Plevák (pdf)
 • MUDr. Jaroslav Tůma (pdf)

Kurz 002 dne 23. 03. 2012 Olomouc

 • MUDr. Daniel Jányš (pdf)

Kurz 003 dne 17. 05. 2012 Brno

 • MUDr. Richard Špaček Ph.D. (pdf)
 • prim. MUDr. Aleš Toman MBA (pdf)

Kurz 004 dne 05. 10. 2012 Brno

 • MUDr. Petr Lošan (pdf)
 • MUDr. Zuzana Piskáčková (pdf)
 • MUDr Iva Tauberová (pdf)

Kurz 005 dne 05. 03. 2013 Praha

 • MUDr. Ivana Bydžovská (pdf)
 • MUDr. Jiří Zvolský (pdf)

Kurz 006 dne 02. 09. 2013 Praha

Kurz 007 dne 23. 06. 2014 Olomouc

 • MUDr. Karel Janíček (pdf)
 • MUDr. Ladislava Kopřivová (pdf)
 • MUDr. Michaela Maděrková Tozzi Ph.D. (pdf)
 • MUDr. Roman Pomahač (pdf)

Kurz 008 dne 01. 09. 2014 Praha

 • MUDr. Tereza Hanzelková (pdf)
 • MUDr. Regina Kizmanová (pdf)

Kurz 009 dne 05. 09. 2016 Praha

 • MUDr. Jana Cibulková (pdf)
 • MUDr. Pavla Nedělová (pdf)

Kurz 010 dne 08. 12. 2017 Praha

 • MUDr. Michaela Černá Krpcová MBA (pdf)
 • MUDr. Igor Michalec Ph.D (pdf)

Kurz 011 dne 07. 06. 2019 Praha

 • MUDr. Markéta Mařáková (pdf)

Kurz 012 dne 14. 02. 2020 Praha

 • MUDr. Vladimír Dvořák jr. (pdf)
 • MUDr. Veronika Grollová (pdf)
 • prof. MUDr. Michael Halaška PhD. (pdf)
 • MUDr. Barbora Hrabálková (pdf)
 • MUDr. Kateřina Kostrbová (pdf)
 • MUDr. Lukáš Straka (pdf)

Kurz 013 dne 25. 06. 2021 Praha

 • MUDr. Kateřina Babáková (pdf)
 • MUDr. Hana Beránková (pdf)
 • MUDr. Pavla Beranová (pdf)
 • MUDr Václav Čtvrtečka (pdf)
 • MUDr. Vladimír Dvořák jr. (pdf)
 • prof. MUDr. Marian Kacerovský Ph.D. (pdf)
 • MUDr. Martina Michalová (pdf)
 • MUDr. Martina Piklová (pdf)
 • MUDr. Lenka Rűcková (pdf)
 • MUDr. Vít Sekvard (pdf)
 • MUDr. Michal Semivan (pdf)
 • MUDr. Jana Sklenářová (pdf)
 • MUDr. Jelena Svjatkina (pdf)
 • MUDr. Patrik Šimják Ph.D. (pdf)
 • MUDr. Michal Škurla (pdf)
 • MUDr. Pavla Šťastná-Vykopalová (pdf)

Kurz 014 dne 29. 04. 2022 Praha

 • MUDr. Hana Belošovičová Ph.D. (pdf)
 • MUDr. Peter Bisták (pdf)
 • MUDr. Helena Cinegrová (pdf)
 • MUDr. Karel Červíček (pdf)
 • MUDr. Alena Dlouhá (pdf)
 • MUDr. Petra Gloserová (pdf)
 • MUDr. David Heczko Heczko (pdf)
 • MUDr. Eva Homolková IFEPAG (pdf)
 • MUDr. Božena Jancová (pdf)
 • MUDr Jana Kohoutová (pdf)
 • MUDr. Andrea Konečná (pdf)
 • MUDr. Vladimír Korečko PhD. (pdf)
 • MUDr. Lucie Krajíčková (pdf)
 • MUDr. Eduard Kulovaný CSc. (pdf)
 • MUDr. Milada Lacinová (pdf)
 • MUDr. Martina Mojhová (pdf)
 • MUDr. Lenka Paymová Ph.D. (pdf)
 • MUDr. Pavla Piškytlová (pdf)
 • MUDr. Anita Rozvadovská (pdf)
 • MUDr. Barbora Vaňková (pdf)
 • MUDr. Mário Vodecký (pdf)
 • MUDr. Roman Zaremba (pdf)

Kurz 015 dne 14. 04. 2023 Praha

 • MUDr. Tomáš Faist (pdf)
 • MUDr. Karel Fousek (pdf)
 • MUDr. Michal Holub (pdf)
 • MUDr. Barbora Javůrková (pdf)
 • MUDr. Klára Jiřištová (pdf)
 • MUDr. Kristýna Jordánová (pdf)
 • MUDr. Anna Jouzová (pdf)
 • MUDr. Stanislava Kačalová (pdf)
 • MUDr Lenka Kučerová (pdf)
 • MUDr. Ivana Kuklová (pdf)
 • MUDr. Kateřina Macková PhD (pdf)
 • MUDr. Peter Minárik (pdf)
 • MUDr. Marcela Pastorčáková (pdf)
 • MUDr. Jana Pavelková (pdf)
 • MUDr. Markéta Pokorná (pdf)
 • MUDr. Marie Raszyková (pdf)
 • MUDr. Veronika Sabolová (pdf)
 • MUDr. Roman Schreier (pdf)
 • MUDr. Anna Smutná (pdf)
 • MUDr. Veronika Ťápalová (pdf)
 • MUDr. Jarmila Trumpešová (pdf)
 • MUDr. Ivana Tutková Svobodová (pdf)
 • MUDr. Stanislav Zeman (pdf)

Kurz 016 dne 12. 04. 2024 Praha

 • MUDr. Karolína Dvořáčková (pdf)
 • MUDr. Anna Kotasová (pdf)
 • MUDr. Veronika Mňuková (pdf)
 • MUDr. Danica Olšovská (pdf)
 • MUDr. Jaroslav Sochůrek (pdf)
 • MUDr. Johana Valtrová (pdf)
 • MUDr. Miloš Zubík (pdf)
Betaverze