Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách Prenatální péče o vícečetná těhotenství

 • jednotná cena kurzu 2000,- Kč
 • standardní struktura kurzu (jednodenní)
  • dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách (3 x 45 minut) 
   (patofyziologie, fetální anémie, růstová restrikce plodu)
  • prenatální péče o vícečetná těhotenství (45 minut)
  • "live scan"
 • zodpovědné osoby: 
  • prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
  • prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA
Termíny konání viz „Kalendář akcí“ na www.gynultrazvuk.cz.
 
Pokud jste absolvovali některý z níže uvedených kurzů, a budete mít zájem o vystavení „CERTIFIKÁTU o absolvování Certifikovaného kurzu ČGPS ČLS JEP“, tak Vás prosíme o zaregistrování na webovém portálu Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP www.gynultrazvuk.cz
 

Pokud tak učiníte lze vaši žádost administrovat přímo v „Uživatelském účtu“ (viz „Uživatelský účet – Kurzy – Žádost o certifikát“ na www.gynultrazvuk.cz).

Vaše jméno bude následně uveřejněno v seznamu absolventů kurzu a „CERTIFIKÁT o absolvování Certifikovaného kurzu ČGPS ČLS JEP“ zde bude volně ke stažení ve formátu PDF.
 
 

REGISTR konaných KURZŮ a Certifikáty pro účastníky

Kurz 001 dne 24. 02. 2012 Olomouc

 • prof. MUDr. Ladislav Krofta CSc., MBA (pdf)
 • prof. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D., MHA (pdf)
 • MUDr. Peter Plevák (pdf)

Kurz 002 dne 23. 03. 2012 Olomouc

Kurz 003 dne 17. 05. 2012 Brno

 • MUDr. Richard Špaček (pdf)

Kurz 004 dne 05. 10. 2012 Brno

 • MUDr. Petr Lošan (pdf)

Kurz 005 dne 05. 03. 2013 Praha

Kurz 006 dne 02. 09. 2013 Praha

Kurz 007 dne 23. 06. 2014 Olomouc

Kurz 008 dne 01. 09. 2014 Praha

Kurz 009 dne 05. 09. 2016 Praha

Kurz 010 dne 08. 12. 2017 Praha

 • MUDr. Michaela Černá Krpcová MBA (pdf)

Kurz 011 dne 07. 06. 2019 Praha

Kurz 012 dne 14. 02. 2020 Praha

 • MUDr. Vladimír Dvořák jr. (pdf)
 • MUDr. Lukáš Straka (pdf)

Kurz 013 dne 25. 06. 2021 Praha

 • MUDr. Kateřina Babáková (pdf)
 • MUDr. Hana Beránková (pdf)
 • MUDr Václav Čtvrtečka (pdf)
 • MUDr. Vladimír Dvořák jr. (pdf)
 • prof. MUDr. Marian Kacerovský Ph.D. (pdf)
 • MUDr. Martina Michalová (pdf)
 • MUDr. Lenka Rűcková (pdf)
 • MUDr. Michal Semivan (pdf)
 • MUDr. Jana Sklenářová (pdf)
 • MUDr. Jelena Svjatkina (pdf)
 • MUDr. Patrik Šimják Ph.D (pdf)
Betaverze