Ultrazvukové vyšetření v onkogynekologii

Termíny konání viz „Kalendář akcí“ na www.gynultrazvuk.cz.

Pokud jste absolvovali některý z níže uvedených kurzů, a budete mít zájem o vystavení „CERTIFIKÁTU o absolvování Certifikovaného kurzu ČGPS ČLS JEP“, tak Vás prosíme o zaregistrování na webovém portálu Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP www.gynultrazvuk.cz

Pokud tak učiníte lze vaši žádost administrovat přímo v „Uživatelském účtu“ (viz „Uživatelský účet – Kurzy – Žádost o certifikát“ na www.gynultrazvuk.cz).

Vaše jméno bude následně uveřejněno v seznamu absolventů kurzu a „CERTIFIKÁT o absolvování Certifikovaného kurzu ČGPS ČLS JEP“ zde bude volně ke stažení ve formátu PDF.

 


REGISTR konaných KURZŮ a Certifikáty pro účastníky

Kurz 001 dne 14. 06. 2021 Praha

 • MUDr. Dominika Bednářová (pdf)
 • MUDr. Petra Bretová Ph.D. (pdf)
 • MUDr. Olga Dubová (pdf)
 • prof. MUDr. Daniela Fischerová Ph.D. (pdf)
 • MUDr. Filip Frühauf Ph.D. (pdf)
 • MUDr. Barbora Chaloupková (pdf)
 • MUDr. Gabriel Jelenek (pdf)
 • MUDr. Roman Kocián Ph.D. (pdf)
 • MUDr. Radim Marek Ph.D. (pdf)
 • MUDr. Ondřej Novák (pdf)
 • doc. MUDr Taťána Rešlová CSc (pdf)
 • MUDr., Bc. Martina Romanová (pdf)
 • MUDr., Bc. Martina Romanová (pdf)
 • MUDr Martin Smažinka (pdf)
 • MUDr. Petra Šašková (pdf)
 • MUDr. Pavel Vlasák Ph.D. (pdf)
 • doc. MUDr. Vít Weinberger Ph.D. (pdf)
 • prof. MUDr. Michal Zikán Ph.D. (pdf)

Kurz 002 dne 05. 12. 2022 Praha

Betaverze