Ultrazvukové vyšetření v onkogynekologii

Termíny konání viz „Kalendář akcí“ na www.gynultrazvuk.cz.

Pokud jste absolvovali některý z níže uvedených kurzů, a budete mít zájem o vystavení „CERTIFIKÁTU o absolvování Certifikovaného kurzu ČGPS ČLS JEP“, tak Vás prosíme o zaregistrování na webovém portálu Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP www.gynultrazvuk.cz

Pokud tak učiníte lze vaši žádost administrovat přímo v „Uživatelském účtu“ (viz „Uživatelský účet – Kurzy – Žádost o certifikát“ na www.gynultrazvuk.cz).

Vaše jméno bude následně uveřejněno v seznamu absolventů kurzu a „CERTIFIKÁT o absolvování Certifikovaného kurzu ČGPS ČLS JEP“ zde bude volně ke stažení ve formátu PDF.

 


REGISTR konaných KURZŮ a Certifikáty pro účastníky

Kurz 001 dne 14. 06. 2021 Praha

  • MUDr. Dominika Bednářová (pdf)
  • prof., MUDr. Daniela Fischerová Ph.D. (pdf)
  • MUDr. Filip Frühauf Ph.D. (pdf)
  • MUDr. Roman Kocián Ph.D. (pdf)
  • MUDr. Radim Marek Ph.D. (pdf)
  • doc. MUDr Taťána Rešlová CSc (pdf)
  • MUDr. Petra Šašková (pdf)
  • doc. MUDr. Vít Weinberger Ph.D. (pdf)
  • prof. MUDr. Michal Zikán Ph.D. (pdf)
Betaverze