Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství

SPECIALIZOVANÁ SCREENINGOVÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

(přímá úhrada klientkou dle CENÍKU zdravotnického zařízení - SPECIALIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ)

- provádí vždy gynekolog (odbornost 603)

 

Ultrazvukové vyšetření ve 20. -22. týdnu těhotenství s podrobným popisem morfologie plodu, patří k nejdůležitějším vyšetřením v průběhu celého těhotenství. Umožňuje záchyt až 90 % morfologických vad a dále zpřesňuje výpočet rizika výskytu trisomie chromosomu 21 u plodu (Downův syndrom) vypočteného při kombinovaném screeningu v I. trimestru těhotenství.

 

Doporučený postup ČGPS ČLS JEP č.1/2021 Sb.

Doporučený postup ČGPS ČLS JEP č.4/2019 Sb.

Metodika organizace Komplexní péče o těhotnou ženu v České republice

Zdravotnická zařízení poskytující tuto službu

Betaverze