Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče

SPECIALIZOVANÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA u rizikových těhotných

(zdravotní výkon 63415)

- provádí vždy gynekolog (odbornost 603) a podmínkou je CERTIFIKÁT ČGPS ČLS JEP

 

  • Těhotenství vícečetné (cca 1,5 %)

Optimální je provést vyšetření ihned po zjištění vícečetného těhotenství (nejlépe do 10. týdne), protože cílem vyšetření je zjistit, zda se jedná o dvojčata monochoriální nebo bichoriální. Dvojčata monochoriální nebo více než dvojčetná těhotenství by měla být sledována v „PERINATOLOGICKÉM CENTRU“, zatímco prenatální péči u dvojčat bichoriálních může provádět registrující gynekolog.

 

  • Těhotenství s rizikem rozvoje Hemolytické nemoci plodu a novorozence (cca 1,5 %)

Je-li výsledek screeningu nepravidelných antierytrocytárních protilátek v I. trimestru těhotenství jiný než negativní, je nezbytné zajistit adekvátní konzultaci těhotné ženy se stanovením dalšího postupu na pracovišti s odborností gynekologie a porodnictví – upřesnit o jakou protilátku se jedná, a podrobně vysvětlit další postup v péči o těhotenství. Kontrolní vyšetření protilátek již většinou není nutné provádět a eventuální rozvoj hemolytické nemoci plodu by měl být sledován neinvazivně pouze pomocí ultrazvukového vyšetření na specializovaném pracovišti.

 

  • abnormální nález při screeningovém vyšetření, které provádí registrující gynekolog nebo specializované pracoviště
    • podezření na vrozenou vadu plodu (cca 2-3 %)
    • podezření na růstovou restrikci plodu (cca 5-10 %)
    • abnormální množství plodové vody, lokalizace placenty atd.

 

Dopouručený postup ČGPS ČLS JEP č.1/2021 Sb.

Metodika organizace Komplexní péče o těhotnou ženu v České republice

Zdravotnická zařízení poskytující tuto službu

Certifikát ČGPS ČLS JEP - platnost do: 07. 01. 2028
stáhnout v pdf
Upřesňující název Kontakt Garantované zdravotní služby
Odborná gynekologická ambulance - MUDr. Jiří Zvolský
Poliklinika "KATKA", Partyzánská 1730/3, Opava 5 - Kateřinky
Betaverze